Utbildningsdag om Peer Learning för VFU-handledare i Södra Älvsborg

Den 13 september ges handledare inom VFU möjlighet att ta del av de uppskattade föreläsarna inom området Peer Learning; Elisabeth Carlsson och Marie Stenberg från Malmö Universitet.

Peer Learning är en pedagogisk metod i handledning som blivit populär och som många hoppas på.

  • Varför då?
  • Hur går det till? 
  • Vad krävs för att få denna handledning att fungera bra i praktiken?

Målgrupp för utbildningen är handledare inom VFU från både öppen och sluten vård i Södra Älvsborg. Utbildningsdagen arrangeras i samarbete mellan Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg, Södra Älvsborgs sjukhus, Alingsås lasarett och Högskolan i Borås.

Vid  intresse:
Kontakta studierektor för VFU Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg:
Yvonne Sundell, yvonne.sundell@vgregion.se .


Förklaring av begreppsskillnader; Peer Learning och Peer teaching:
I Peer Learning sker lärandet i samarbete med en jämbördig på samma utbildningsnivå, som exempel kan Peer Learning tillämpas för två studenter som samtidigt går termin 4, vilka har en och samma handledare i verksamheten. Denna har ett strukturerat arbetssätt gentemot studenterna utifrån modellen. I Peer teaching däremot, är själva handledningen oftast mer i form av en kooperativ handledning och studenterna befinner sig inte på samma utbildningsnivå, ett exempel på detta är en student i termin 6 som lär ut till en student som går termin 4.

 

Föreläsarna på bild från vänster: Elisabeth Carlson, leg. sjuksköterska och dr. i medicinsk vetenskap och Marie Stenberg, leg. sjuksköterska, doktorand och universitetsadjunkt.
Fotograf: Eva Almqvist

Senast uppdaterad: 2018-06-26 15:59