AT-tjänstgöring Fyrbodal

Du som gör AT i NU-sjukvården kommer att ha din primärvårdsplacering vid någon vårdcentral från Stenungsund i söder till Strömstad och Bengtsfors i norr. Det finns möjlighet att påverka inom vilket område man får sin placering. Ungefär två tredjedelar av platserna fördelas inom Trestad (Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan) medan resterande tredjedel finns i norra Bohuslän, Dalsland och Göta älvdalen. AT i Fyrbodal är ett fantastiskt tillfälle att uppleva nya miljöer i det vackraste av Sverige samtidigt som man får pröva sina vingar som det sista före legitimation. Det går ofta bra att hitta lämpligt och billigt boende samtidigt som det finns goda allmänna kommunikationer.

Studierektor för AT Fyrbodal:
Anders Schönbeck
Tel: 072-512 15 59
E-post: anders.schonbeck@vgregion.se

Utbildningskoordinator:
Berit Nilsson
Tel: 010-441 62 30, 070-020 62 89
E-post: berit.nilsson@vgregion.se

Den nationella SFAM-kongressen som nästa år hålls i Borås har nu öppet för inlämning av abstractbidrag!

Den 13 september ges handledare inom VFU i Södra Älvsborg möjlighet att ta del av de uppskattade föreläsarna inom området Peer Learning: Elisabeth Carlsson och Marie Stenberg från Malmö Universitet.

Vi välkomnar Anders som efterträtt Kristoffer Wennerström i Fyrbodal.

Sedan en tid finns Karin på plats på lokalkontoret för Studierektorsenhet primärvård i Göteborg. Vi kontaktade henne för att få veta lite mer om henne och tjänsten.

Besöks/postadress:
Studierektorsenhet primärvård Fyrbodal
Vänerparken 15 A
462 35 Vänersborg

Studierektorsenheten är lokaliserad till samma adress som FoU-centrum Fyrbodal