AT-tjänstgöring Fyrbodal

Du som gör AT i NU-sjukvården kommer att ha din primärvårdsplacering vid någon vårdcentral från Stenungsund i söder till Strömstad och Bengtsfors i norr. Det finns möjlighet att påverka inom vilket område man får sin placering. Ungefär två tredjedelar av platserna fördelas inom Trestad (Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan) medan resterande tredjedel finns i norra Bohuslän, Dalsland och Göta älvdalen. AT i Fyrbodal är ett fantastiskt tillfälle att uppleva nya miljöer i det vackraste av Sverige samtidigt som man får pröva sina vingar som det sista före legitimation. Det går ofta bra att hitta lämpligt och billigt boende samtidigt som det finns goda allmänna kommunikationer.

Studierektor för AT Fyrbodal:
Anders Schönbeck, anders.schonbeck@vgregion.se
Tel: 072-512 15 59

Utbildningskoordinator:
Berit Nilsson, berit.nilsson@vgregion.se
Tel: 010-441 62 30, 070-020 62 89

Medlen ska användas till att hjälpa medarbetare och projekt att utveckla, testa, använda, utvärdera och främja nya innovativa produkter, processer, tjänster, metoder och idéer inom hälso- och sjukvården i VGR. Ansökningsperiod avslutas 30 september.

Jannike Norström har tillträtt på nyinrättad regional studierektorstjänst och uppfyller inom den rollen även den sedan länge vakanta representationen i MUR för specialister i allmänmedicin i VGR.

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Den nationella SFAM-kongressen som nästa år hålls i Borås har nu öppet för inlämning av abstractbidrag!

Besöks/postadress:
Studierektorsenhet primärvård Fyrbodal
Vänerparken 15 A
462 35 Vänersborg

Studierektorsenheten är lokaliserad till samma adress som FoU-centrum Fyrbodal

 


Senast uppdaterad: 2018-03-29 09:54