Kontakt Studierektorsenhet primärvård Fyrbodal

Vi som arbetar här:

Studierektor Verksamhetsförlagd utbildning (VFU):
Annika Olsson Möller
Tel: 073-993 78 76,
E-post: E-postadress

Studierektorer för ST-läkare:
Lena Westerberg Studierektor
Tel: 072-734 14 60
E-post:E-postadress

Kerstin Holmberg Studierektor
Tel: 070-082 50 18
E-post: E-postadress

Studierektor för AT-läkare:
För närvarande vakant tjänst.

Studierektorsassistent: 
Berit Nilsson
Tel: 010-441 62 30, 070-020 62 89
E-post: E-postadress

 

Senast uppdaterad: 2018-01-10 08:30