Kontakt Studierektorsenhet primärvård Fyrbodal

Vi som arbetar här:

Studierektor Verksamhetsförlagd utbildning (VFU):
Annika Olsson Möller
Tel: 073-993 78 76, E-post: E-postadress

Elisabeth Ohlson Studierektor (tjänstledig)
Tel: 070-397 27 94
E-post: E-postadress

Studierektorer för ST-läkare:
Lena Westerberg Studierektor
Tel: 072-734 14 60
E-post:E-postadress

Kerstin Holmberg Studierektor
Tel: 070-082 50 18
E-post: E-postadress

Studierektor för AT-läkare:
Kristofer Wennerström, Studierektor
Tel: 073-394 82 49
E-post: E-postadress

Studierektorsassistent: 
Berit Nilsson
Tel: 010-441 62 30, 070-020 62 89
E-post: E-postadress

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29