Kontakt Studierektorsenhet primärvård Fyrbodal

Vi som arbetar här:

Studierektor för Verksamhetsförlagd utbildning (VFU):
Annika Olsson Möller
Tel: 073-993 78 76
E-post: annika.olsson.moller@vgregion.se

Studierektor för AT-läkare:
Anders Schönbeck
Tel: 072-512 15 59
E-post: anders.schonbeck@vgregion.se

Studierektorer för ST-läkare:
Lena Westerberg
Tel: 072-734 14 60
E-post: lena.thorin-westerberg@vgregion.se

Kerstin Holmberg
Tel: 070-082 50 18
E-post: kerstin.m.holmberg@vgregion.se

Patrick Nilsson
Tel: 070-082 33 38
E-post: patrick.nilsson@vgregion.se

Utbildningskoordinator: 
Berit Nilsson
Tel: 010-441 62 30, 070-020 62 89
E-post: berit.nilsson@vgregion.se

 

Senast uppdaterad: 2018-10-02 15:28