Kontaktuppgifter huvudhandledare klinisk utbildning primärvård Fyrbodal

Kontaktuppgifter huvudhandledare klinisk utbildning primärvård Fyrbodal

Huvudhandledare är en resurs och ett stöd till handledare för att säkerställa kvalitén i den kliniska utbildningen samt vara brobyggare mellan verksamhet och utbildare.

Huvudhandledare Arbetsterapeut

Cecilia Boustedt, cecilia.boustedt@vgregion.se 
Mobil: 0700-82 33 41

Huvudhandledare Barnmorska

Katarina Askerdal, katarina.askerdal@vgregion.se
Mobil: 0700-85 26 11

Huvudhandledare Fysioterapeut/sjukgymnast

Lena Virta, lena.virta@vgregion.se 
Mobil: 0700-82 52 09

Huvudhandledare Sjuksköterska/specialistsjuksköterska

Britt-Marie Lind, britt-marie.lind@vgregion.se
Mobil: 0725-38 89 61

Gunilla Thorn, gunilla.thorn@balderkliniken.se
Mobil: 0767-87 69 80

Maria Öhrfelt, maria.ohrfelt@vgregion.se
Mobil: 0700-81 69 98

Huvudhandledare medicinsk sekreterare

Victoria Karlsson, victoria.karlsson@vgregion.se
Mobil: 0724-50 31 69

Huvudhandledare undersköterska

Kerstin Hummel, kerstin.hummel@vgregion.se
Mobil: 0725-04 22 27

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25