Kontaktuppgifter huvudhandledare klinisk utbildning primärvård Fyrbodal

Kontaktuppgifter huvudhandledare klinisk utbildning primärvård Fyrbodal

Huvudhandledare är en resurs och ett stöd till handledare för att säkerställa kvalitén i den kliniska utbildningen samt vara brobyggare mellan verksamhet och utbildare.

Huvudhandledare Arbetsterapeut

Cecilia Boustedt, E-postadress 
Mobil: 0700-82 33 41

Huvudhandledare Barnmorska

Katarina Askerdal, E-postadress
Mobil: 0700-85 26 11

Huvudhandledare Fysioterapeut/sjukgymnast

Lena Virta, E-postadress 
Mobil: 0700-82 52 09

Huvudhandledare Sjuksköterska/specialistsjuksköterska

Britt-Marie Lind, E-postadress
Mobil: 0725-38 89 61

Gunilla Thorn, E-postadress
Mobil: 0767-87 69 80

Maria Öhrfelt, E-postadress
Mobil: 0700-81 69 98

Huvudhandledare medicinsk sekreterare

Victoria Karlsson, E-postadress
Mobil: 0724-50 31 69

Huvudhandledare undersköterska

Arielle Andersson, E-postadress
Mobil: 0700-20 77 81