VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)

 

Vi handleder studenter som läser medellånga vårdutbildningar under deras verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) från samtliga lärosäten i Västra Götalandsregionen. Inom följande högskoleutbildningar handleder vi studenter: sjuksköterske-, specialistsjuksköterske-, barnmorske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast- och dietistprogrammen. Vi handleder också elever från Yrkeshögskolan (YH) och Vård- och omvårdnadsprogrammet.

Studierektor verksamhetsförlagd utbildning (VFU):
Annika Olsson Möller (vik)
Tel: 073-993 78 76, E-post: E-postadress

Studierektorsassistent: Berit Nilsson, Tel: 010-441 62 30, 070-020 62 89, E-post: berit.nilsson@vgregion.se

Artikeln handlar om att rapportera misstänkt barnmisshandel och priset utdelades från Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den vetenskapliga artikeln är en del i det forskningsprojekt som inleddes av Marijke Talsmas, då hon under sin ST-tjänstgöring deltog i kurs för grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik, vilka arrangeras på de fyra FoU-centrumen för FoU primärvård.

Anmälningsperiod 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Den 14 - 16 juni hålls kongressen. Studierektorsenhet primärvård kommer att finnas representerade på plats.

Senast uppdaterad: 2017-03-21 17:42