VFU (Verksamhetsförlagd utbildning)

 

Vi handleder studenter som läser medellånga vårdutbildningar under deras verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) från samtliga lärosäten i Västra Götalandsregionen. Inom följande högskoleutbildningar handleder vi studenter: sjuksköterske-, specialistsjuksköterske-, barnmorske-, arbetsterapeut-, sjukgymnast- och dietistprogrammen. Vi handleder också elever från Yrkeshögskolan (YH) och Vård- och omvårdnadsprogrammet.

Studierektor verksamhetsförlagd utbildning (VFU):
Annika Olsson Möller (vik)
Tel: 073-993 78 76, E-post: E-postadress

Studierektorsassistent: Carin Frifelt, Tel: 010-441 62 30, 070-020 62 89, E-post: E-postadress

Den 14 - 16 juni hålls kongressen. Studierektorsenhet primärvård kommer att finnas representerade på plats.

Den verktygslåda för handledning som våra Studierektorer för ST Allmänmedicin har tagit fram sprids och används med uppskattning. Möjligheter att spara ned ifyllt material till ST-forum har efterfrågats. Nu är det möjligt och vi ger här tillgång till en kort instruktion för hur du går till väga.


Senast uppdaterad: 2017-03-21 17:42