Huvudhandledare

Kontaktuppgifter huvudhandledare VFU primärvård. Huvudhandledaren är en resurs till bashandledaren för att säkerställa kvalitén i den verksamhetsförlagda utbildningen. Syftet med arbetet som huvudhandledare är att stödja bashandledaren och vara en brobyggare mellan lärosätet och de olika verksamheterna

Huvudhandledare Arbetsterapeutprogrammet Cecilia Boustedt E-postadress Mobil: 0700-82 33 41

Huvudhandledare Barnmorskeprogrammet: Katarina Askerdal E-postadress Mobil: 0700-852611

Huvudhandledare Fysioterapiprogrammet: Lena Virta E-postadress Mobil: 0700-825209

Huvudhandledare Sjuksköterskeprogrammet - och specialistsjuksköterskeprogrammet: Annika Olsson Möller E-postadress Mobil: 0739-937876

Gunilla Thorn E-postadress Mobil: 0767-876980

Maria Öhrfelt E-postadressMobil: 0700-816998

Senast uppdaterad: 2017-03-22 12:08