ST-tjänstgöring Göteborg

Välkommen!

Vårt mål är att ge dig förutsättningar att skaffa en bred medicinsk kunskap och inspiration att ständigt reflektera över hur den bäst används i mötet med människan.

Information inför ansökan:

Du kan själv kontakta vårdcentraler du är intresserad av att jobba på först för att höra om de har lediga ST-tjänster, eller börja med att kontakta oss.  För att bli ST-läkare behöver du själv ordna en anställning på vårdcentral, men det är studierektorerna som godkänner förutsättningarna för ST-tjänst och det är hos oss studierektorer du skriver ditt ST-kontrakt. Eftersom en vårdcentral måste uppfylla vissa krav för att få ha ST-läkare kan de inte ge löfte om ST-tjänst på egen hand. Du behöver därför kontakta oss innan du bestämmer något definitivt.

Studierektorsenheten är densamma för såväl offentliga som privata vårdcentraler.

Vi börjar med att träffas på en intervju. Innan vi ses vill vi att du skickar in ditt CV, ett personligt brev och en kopia på din läkarlegitimation. Du bokar tid för intervju genom våra utbildningsassistenter. 

För att kunna börja ST i allmänmedicin krävs att du är har svensk legitimation och uppfyller språkkraven. Har du utländsk utbildning behöver du gå PLUS programmet.

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller boka tid.

Våra kontaktuppgifter

Tomasz Wczysla mottog årets handledarpris vid ST-läkarnas Julavslutning och firande av färdiga specialister i allmänmedicin.

Här sammanfattas innehållet i några nyss hållna temadagar i syfte att vidga diskussionen om metoden Peer Learning som ett alternativ i vår handledningsverksamhet.

Läs om utvecklingssatsning för AT-ST-läkare inom REGATT-projektet och om höjning av antalet AT-platser.

ST-forum

ST-forum är en hemsida för ST-läkare, deras handledare och studierektorer. Systemet underlättar dokumentationen kring ST-läkares utbildning.

För att få tillgång till ST-forum krävs ett login. Även verksamhetschefer kan få login. Ta kontakt med ditt områdes utbildningsassistent för mer information om hur du får login och registrerar en profil på ST-forum.

Besöks/postadress:
Studierektorsenhet primärvård Göteborg
Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg

Studierektorsenheten är lokaliserad till samma adress som FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28