ST-tjänstgöring Göteborg

Välkommen!

Vårt mål är att ge dig förutsättningar att skaffa en bred medicinsk kunskap och inspiration att ständigt reflektera över hur den bäst används i mötet med människan.

Information inför ansökan:

Du kan själv kontakta vårdcentraler du är intresserad av att jobba på först för att höra om de har lediga ST-tjänster, eller börja med att kontakta oss.  För att bli ST-läkare behöver du själv ordna en anställning på vårdcentral, men det är studierektorerna som godkänner förutsättningarna för ST-tjänst och det är hos oss studierektorer du skriver ditt ST-kontrakt. Eftersom en vårdcentral måste uppfylla vissa krav för att få ha ST-läkare kan de inte ge löfte om ST-tjänst på egen hand. Du behöver därför kontakta oss innan du bestämmer något definitivt.

Studierektorsenheten är densamma för såväl offentliga som privata vårdcentraler.

Vi börjar med att träffas på en intervju. Innan vi ses vill vi att du skickar in ditt CV, ett personligt brev och en kopia på din legitimation. Du bokar tid för intervju genom våra assistenter. 

För att kunna börja ST i allmänmedicin krävs att du är har svensk legitimation och uppfyller språkkraven. Har du utländsk utbildning behöver du gå PLUS programmet.

Varmt välkommen att höra av dig om du vill veta mer eller boka tid.

Våra kontaktuppgifter

Nyligen tilldelades Jenny denna fina utmärkelse av Studierektorsenhet primärvård Skaraborg. Jenny arbetar som distriktsläkare och klinisk handledare på Närhälsan Ågårdsskogen vårdcentral i Lidköping.

Ansökningsperiod är 15 augusti till och med 30 september (kurserna uppfyller delmål 19 och 2015:8 a5 för ST-läkare i allmänmedicin)

Artikeln handlar om att rapportera misstänkt barnmisshandel och priset utdelades från Scandinavian Journal of Primary Health Care. Den vetenskapliga artikeln är en del i det forskningsprojekt som inleddes av Marijke Talsmas, då hon under sin ST-tjänstgöring deltog i kurs för grundläggande forsknings- och utvecklingsmetodik, vilka arrangeras på de fyra FoU-centrumen för FoU primärvård.

ST-forum

ST-forum är en hemsida för ST-läkare, deras handledare och studierektorer. Systemet underlättar dokumentationen kring ST-läkares utbildning.

För att få tillgång till ST-forum krävs ett login. Även verksamhetschefer kan få login. Ta kontakt med ditt områdes utbildningsassistent för mer information om hur du får login och registrerar en profil på ST-forum.

Besöks/postadress:
Studierektorsenhet primärvård Göteborg
Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg

Studierektorsenheten är lokaliserad till samma adress som FoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän.

Senast uppdaterad: 2017-03-29 12:05