Akutmedicin

Tid:
Torsdagen den 2 maj 2019, kl. 09.00 – 16:30
Fredagen den 3 maj 2019, kl. 08:30 – 15:30

Plats:
Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Kursledning:
Gustav Barkman, specialist i invärtesmedicin
Anders Lind, ST i kardiologi
Camilla Sandin Bergh, specialist i allmänmedicin

Kursavgift:
8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna) 

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1909, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1909

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursinnehåll

Kursens syfte är att belysa de akuta invärtesmedicinska händelser man som läkare kan ställas inför på vårdcentralen.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för diagnostik, utredning och behandling av akuta händelser såsom TIA, stroke, hjärtinfarkt, lungemboli.
  • Redogöra för orsaker till sänkt medvetandegrad och handläggning kopplat till respektive tillstånd.
  • Redogöra för vilka yrselsymtom som kräver skyndsam handläggning.

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 1, 2, 4, 5
SOSFS 2015:8, delmål c1, c2, c4, c5

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2019-04-12 14:49