BVC - de yngsta patienterna

Tid:
Torsdagen den 25 april 2019, kl. 09.00 - 17:00
Fredagen den 26 april 2019, kl. 08:30 - 15.30

Plats:
Hotell Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg

Kursledning:
Anna-Karin Johansson, specialist i allmänmedicin
Mattias Eknefelt, specialist i pediatrik, öppenvård
Camilla Sandin-Bergh, specialist i allmänmedicin

Kursavgift:
8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna)

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Detta kurstillfälle är fulltecknat.

Datum: 26-27 september 2019

Plats: Hotell Riverton, Göteborg

Kursavgift:
8 300 kr exkl. moms för anställda i VGR
9 100 kr exkl. moms för anställda utanför VGR
Kursavgiften inkluderar lunch och fika fm och em båda dagarna.
OBS! Logi ingår inte, kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs 1908, kursbeskrivning

Kurs nr 1923, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1923

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Kursens syfte är att ge en introduktion i BVC-arbetet med fokus på läkarens arbetsuppgifter och uppfyller målen för obligatorisk kurs för ST i allmänmedicin.

Som förberedelse till kursen rekommenderas att du auskulterat 1-2 gånger på BVC-mottagning.

Lärandemål

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Redogöra för BVC:s uppdrag och historik.
  • Redogöra för basprogram, använda BHV-journalen och kunna utföra undersökning på barn i olika åldrar.
  • Redogöra för BVC-sköterskans roll i förhållande till läkarens samt övriga medarbetare i teamet.
  • Redogöra för normal tillväxt och utveckling hos det växande barnet och avvikelser.
  • Redogöra för gällande vaccinationsprogram.
  • Redogöra för handläggning av barn som far illa, resonera runt etiska överväganden, anmälan till och samarbete med socialtjänsten.
  • Redogöra för handläggning av vardagspediatriska besvär och tillstånd på BVC.

Efter genomförd kurs utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett för obligatorisk kurs.

För att erhålla intyg krävs 100 % närvaro. 

Delmål

SOSFS 2008:17, delmål 6
SOSFS 2015:8, delmål a2, a3, b2, c6

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner

Senast uppdaterad: 2019-04-18 11:36