Medicinsk etik för allmänläkare

Tid:
Måndagen den 18 november 2019, kl 08:30 - 16:00

Plats:

VGR Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

Kursledning:
Anders Ågård, specialist i internmedicin och kardiologi
Lars Sandman, professor i etik
Hanna Lernbrink, specialist i allmänmedicin

Kursavgift: TBA

OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1922, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1922

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin

Kursens längd

1 dag (+ 1½ dag eget arbete)

Antal deltagare

20

Kursinnehåll

Kursen tillhandahåller teoretisk struktur och ramar för att analysera etiska frågeställningar i den allmänmedicinska vardagen. Den siktar på att stimulera till reflektion och lärande utifrån självupplevda etiska frågeställningar. Deltagarna förväntas aktivt delta genom diskussion och grupparbete.

Lärandemål

Efter kursen skall deltagaren kunna:

  • Uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer
  • Identifiera etiska problem och analysera dem på ett strukturerat sätt
  • Hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1
SOSFS 2015:8: delmål a2

Pedagogik

Föreläsningar, falldiskussioner och grupparbete.
Förberedande uppgift inför kursdagen samt skriftlig inlämningsuppgift efter kursdagen.

Senast uppdaterad: 2019-04-18 11:40