Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga

Målgrupp 

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursinnehåll 

Kursens syfte är att identifiera och bedöma psykisk ohälsa och sjukdom hos barn och unga. Vad skall du handlägga i primärvård och när behöver du hjälp av andra?

Lärandemål 

Efter genomförd kurs skall deltagaren kunna:

  • Genomföra ett strukturerat bedömningssamtal med barn, unga och föräldrar.
  • Genomföra fördjupad diagnostik av depression och ångest samt planera behandling.
  • Upptäcka och avgöra vårdnivå vid svår psykisk sjukdom Uppmärksamma behov av och samverka med socialtjänst, försäkringskassa och skola.
  • Tillämpa relevanta lagar och föreskrifter.

Delmål 

SOSFS 2008:17: delmål 1,2,4,5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c2 c6, c11, c13

Lärandemetoder 

Föreläsning, grupparbete, litteraturstudier, inlämningsuppgift, flervalsfrågor, patientfall och examination.

Kursformat 

Detta är en kurs som har likartat upplägg som psykiatrins METIS-kurser. I den inledande distansdelen ingår litteraturstudier, självtest och fallbeskrivning. Efter det fysiska kursmötet omfattande två dagar avslutas kursen med en examination i vilken du får en uppgift där du ska tillämpa dina förvärvade kunskaper i en klinisk relevant situation. Du har fyra veckor på dig att genomföra examinationsdelen.

Beräknad tidsåtgång för hela kursen är fyra arbetsdagar - en dag för inläsning, två dagar fysisk närvaro på kursen och en dag för examinationsuppgift.

Efter att samtliga delmoment är genomförda utfärdas intyg på socialstyrelsens blankett.


Senast uppdaterad: 2019-06-18 11:06