Reumatologi i en ny tid

Tid:
Måndag 13 maj 2019 kl 09.00 - 17:00
Tisdag 14 maj 2019 kl 08:30 - 15.30

Plats:
VGR Campus Nya varvet, Fredrik Bloms väg 25, Västra Frölunda

Kursledning:
Hanna Lernbrink, specialist i allmänmedicin
Nicklas Nilsson, specialist i reumatologi
Erik Myrberg, ST-läkare i reumatologi

Kursavgift:
8 100 kr exkl. moms (inkluderar lunch samt kaffe fm och em båda dagarna).
OBS! Kursdeltagarna bokar och bekostar hotellrum vid behov.

Kurs nr 1910, kursbeskrivning

Ansökan till kurs 1910

Målgrupp

ST-läkare i allmänmedicin
Specialister i allmänmedicin

Kursens längd

2 dagar

Antal deltagare

30

Kursinnehåll

Många av våra patienter har symtom från rörelseapparaten. En andel av dessa har reumatisk sjukdom och tidig diagnos och behandling är värdefull. Kursen tar upp vilka laboratorieprover och röntgenundersökningar vi som allmänläkare har nytta av i diagnostiken samt när vi ska remittera till specialistvård. Den berör också differentialdiagnostik mot andra orsaker till smärta.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska deltagarna kunna:

  • Redogöra för primär utredning, diagnostik och behandling av vanliga reumatiska sjukdomar såsom reumatoid artrit, spondartrit, gikt och polymyalgia reumatica.
  • Ha kännedom om ovanligare reumatiska sjukdomar såsom systemsjukdomar och övriga vaskuliter.
  • Utföra adekvat kroppsundersökning vid reumatisk sjukdom
  • Redogöra för ansvarsfördelning mellan primärvård och specialistsjukvård.

Delmål

SOSFS 2008:17: delmål 1, 4, 5
SOSFS 2015:8: delmål c1, c4, c5

Pedagogik

Föreläsningar varvat med falldiskussioner.
Praktisk genomgång av undersökningsteknik tillsammans med patienter.

Senast uppdaterad: 2019-04-12 14:40