Om oss

Studierektorsenhet Primärvård arrangerar kurser för ST-läkare i allmänmedicin anställda på såväl offentliga som privata vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Även ST-läkare i allmänmedicin från övriga delar av landet är välkomna till våra kurser. Om det är fler sökande än platser till en kurs så prioriteras sökande från Västra Götalandsregionen.

I styrgruppen för Studierektorenhetens ST-kurser ingår:

Britt Bergström, enhetschef, ST-studierektor och specialist i allmänmedicin
Camilla Sandin Bergh, ST-studierektor och specialist i allmänmedicin
Hanna Lernbrink, specialist i allmänmedicin

Administrationen är placerad i Göteborg.

Postadress/besöksadress

Studierektorenhet Primärvård/ST-kurser
Kungsgatan 12, vån 6
41119 Göteborg

Fakturaadress

Regiongemensam Hälso- och sjukvård
FE 007
405 83 Göteborg

Beställar-ID: 30454

Ansvar: 30454

I-nummer: i60801

Org.nr: 232100-0131

Annika Börjesson

Utbildningskoordinator
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-04-01 14:09