PTP-psykologtjänstgöring primärvård Västra Götalandsregionen

Välkommen till informationssidan för PTP-psykologer i primärvård.

Karin Angantyr har tillträtt som regional studierektor för PTP-psykologer i februari år 2018. Tjänsten omfattar samtliga geografiska områden inom Västra Götalandsregionens primärvård. Karin har dock sitt lokalkontor på Studierektorsenhet primärvård Göteborg på sin tjänst som omfattar 20 %. Vi kommer här att utveckla information som kan vara till stöd för dig som handledare, chef eller studerande.

Studierektor:
Karin Angantyr
Adress lokalkontor:
Studierektorsenhet primärvård Göteborg
Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg
E-post: E-postadress
Mobil: 070-541 66 81

Vi välkomnar Anders som efterträtt Kristoffer Wennerström i Fyrbodal.

Sedan en tid finns Karin på plats på lokalkontoret för Studierektorsenhet primärvård i Göteborg. Vi kontaktade henne för att få veta lite mer om henne och tjänsten.

Värdplats för nästa års nationella kongress för Svensk Förening i Allmänmedicin (SFAM) blir Borås och kommer att hållas i då nybyggda Borås Kongress. Temat för kongressen är INterACTION och planeringen är IN ACTION.

Västra Götalandsregionens personalutskott beslutade, vid sitt sammanträde den 27 februari att utreda förutsättningarna för att utöka antalet ST-tjänster i allmänmedicin för att svara mot behovet.