Informationsmaterial

Denna sida är under uppbyggnad. Vår intention med sidan är att skapa tillgänglighet till informationsmaterial som ges ut från vårt lokalkontor kopplat till målgrupper.

För dig som är verksamhetschef:

Informationsbroschyr till verksamhetschefer om ST-utbildning i allmänmedicin, Göteborg.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev mars 2018

Nyhetsbrev juni 2018

Inför mittvärdering

Mittvärdering chefer

Mittvärdering handledare

Senast uppdaterad: 2019-03-26 15:05