PTP-psykologtjänstgöring primärvård

Välkommen till informationssidan för PTP-psykologer i primärvård.

Karin Angantyr är övergripande studierektor för PTP-psykologer sedan i februari år 2018. Tjänsten omfattar samtliga geografiska områden inom Västra Götalandsregionens primärvård. Karin har dock sitt lokalkontor på Studierektorsenhet primärvård Göteborg på sin tjänst som omfattar 20 %.

Vi kommer här att utveckla information som kan vara till stöd för dig som handledare, chef eller PTP-psykolog.

Kontaktuppgifter regional studierektor ptp-psykologer i primärvård:
Karin Angantyr
Adress lokalkontor:
Studierektorsenhet primärvård Göteborg
Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg
E-post: karin.angantyr@vgregion.se
Mobil: 070-541 66 81

Karin Angantyr, studierektor ptp-psykologer i primärvård
Fotograf: Anneli Skåreby

Den nationella SFAM-kongressen som nästa år hålls i Borås har nu öppet för inlämning av abstractbidrag!

Den 13 september ges handledare inom VFU i Södra Älvsborg möjlighet att ta del av de uppskattade föreläsarna inom området Peer Learning: Elisabeth Carlsson och Marie Stenberg från Malmö Universitet.

Vi välkomnar Anders som efterträtt Kristoffer Wennerström i Fyrbodal.

Sedan en tid finns Karin på plats på lokalkontoret för Studierektorsenhet primärvård i Göteborg. Vi kontaktade henne för att få veta lite mer om henne och tjänsten.