Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är PTP och vad ingår i tjänstgöringen?

Efter fem års studier på universitet ska examinerade psykologer, för att få sin legitimation, tjänstgöra ett år som psykolog under handledning av erfaren psykolog. Detta benämns PTP, vilket betyder Praktisk Tjänstgöring för Psykologer. Under PTP-tiden är det meningen att PTP-psykologen ska påbörja utvecklingen mot en professionell identitet och bli bra på att tillämpa de kunskaper psykologutbildningen givit. Psykologarbetet på arbetsplatsen, det dagliga utbytet med kollegor och medarbetare, jämte regelbunden handledning, är det som ska vara fokus under PTP-året. PTP-psykologen tjänstgör under eget yrkesansvar.

Vad ingår i PTP-tjänstgöring? PTP-psykologens tjänstgöring består i att under handledning delta i och bedriva kliniskt psykologarbete på den enhet där man är anställd. En del av tiden skall ägnas åt mer övergripande psykologuppgifter.

Tjänstgöringen ska fullgöras på minst halvtid under en period som motsvarar ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöringen på en och samma arbetsplats ska motsvara minst fyra månaders heltidstjänstgöring.

Senast uppdaterad: 2018-08-16 08:43