Arbetsterapeut

Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Arbetsterapeutprogammet

Handledarutbildning