Barnsjuksköterska

Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar

VFU information

Handledarutbildning

VFU information öppna gul