Distriktssköterska

Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska

VFU information

Handledarutbildning

VFU information öppna gul