Kontakt Studierektorsenhet primärvård

För Studierektorsenhet primärvård finns fem lokalkontor och en övergripande studierektorschef.

Tf studierektorschef
Per Backman
Studierektorsenhet primärvård
Långgatan 18
541 30 Skövde
Mobil: 0708-69 22 16
E-post: per.backman@vgregion.se

Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg

Kontaktuppgifter 
Studierektorsenhet
primärvård Göteborg

Informatör övergripande Studierektorsenhet primärvård (25 %)
Eva Almqvist,  0700-82 48 88
E-post: eva.almqvist@vgregion.se

Arbetsområde: Infomaster web, grafisk design såsom mallar, informationsmaterial och trycksaker.
Placering: Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg.

Vi trycksaksutformning exempelvis, kan så kallade kortadresser till webb-sidor vara användbara (för att inte få långa länktexter).

Kortadress till denna sida: www.vgregion.se/studierektorsenhet-primarvard-kontakt

Kortadress till startsida Studierektorsenhet primärvård: www.vgregion.se/studierektorsenhet-primarvard

Senast uppdaterad: 2017-11-06 10:55