Kontakt Studierektorsenhet primärvård

För Studierektorsenhet primärvård finns fem lokalkontor och en övergripande studierektorschef.

Tf studierektorschef
Per Backman
Studierektorsenhet primärvård
Långgatan 18
541 30 Skövde
Mobil: 0708-69 22 16
E-post: E-postadress

Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg

Kontaktuppgifter 
Studierektorsenhet
primärvård Göteborg

Informatör övergripande Studierektorsenhet primärvård (25 %)
Eva Almqvist,  0700-82 48 88
E-post: E-postadress

Arbetsområde: Infomaster web, grafisk design såsom mallar, informationsmaterial och trycksaker.
Placering: Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg.

Senast uppdaterad: 2017-04-01 16:55