PTP-tjänstgöring primärvård

Välkommen till informationssidan för PTP-psykologer i primärvård.

Karin Angantyr är övergripande studierektor för PTP-psykologer sedan i februari år 2018. Tjänsten omfattar samtliga geografiska områden inom Västra Götalandsregionens primärvård. Karin har dock sitt lokalkontor på Studierektorsenhet primärvård Göteborg på sin tjänst som omfattar 20 %.

Vi kommer här att utveckla information som kan vara till stöd för dig som handledare, chef eller PTP-psykolog.

Kontaktuppgifter regional studierektor ptp-psykologer i primärvård:
Karin Angantyr
Adress lokalkontor:
Studierektorsenhet primärvård Göteborg
Kungsgatan 12, vån 6
411 19 Göteborg
E-post: karin.angantyr@vgregion.se
Mobil: 070-541 66 81

Karin Angantyr, studierektor ptp-psykologer i primärvård
Fotograf: Anneli Skåreby

Mellan den 15 augusti och 30 september 2018 kan du ansöka till kurser i forskningsmetodik som ges vid FoU primärvårds FoU-centrum i Borås, Göteborg, Skövde och Vänersborg.

Den nationella SFAM-kongressen som nästa år hålls i Borås har nu öppet för inlämning av abstractbidrag!

Den 13 september ges handledare inom VFU i Södra Älvsborg möjlighet att ta del av de uppskattade föreläsarna inom området Peer Learning: Elisabeth Carlsson och Marie Stenberg från Malmö Universitet.

Vi välkomnar Anders som efterträtt Kristoffer Wennerström i Fyrbodal.