Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Anställning PTP

Hur går man till väga för att anställa en PTP-psykolog?

Varje verksamhet är ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. PTP kan anställas på psykologvikariat, fasta tjänster och projektanställningar.

Att anställa en PTP-psykolog:

1. Vid intresse för anställning PTP:
- Kontakta studierektor för information om PTP på vårdcentral, samt boka tid för informations- och kvalitetsmöte.
- Ta del av dokument som studierektor hänvisar till:
a) Socialstyrelsens föreskrifter PTP.
b) PTP-handboken.
c) VGRs kvalitetskriterier för PTP, (denna bilaga kommer även att återfinnas inom snar framtid på vår samlingssida för liknande samarbets-beslutsdokument: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/verksamhetsforlagd-utbildning/dokumentation-utbildningsuppdrag/).  Påskrivna kvalitetskriterier skickas till studierektor PTP vårdcentral.
d) Privata vårdcentraler ansöker om godkännande för PTP hos Socialstyrelsen (se bilaga i länk).
e) Mer information PTP-tjänstgöring i VGR återfinns på intranät Västra Götalandsregionen http://intra.vgregion.se/PTP.

2. Kvalitetsmöte inför rekrytering av PTP med studierektor, verksamhetschef och PTP-handledare
- Mötet har tre huvudsakliga syften;
a) Information om vårdcentralens verksamhet i stort, psykologverksamheten och PTP-tjänstens struktur och innehåll mer specifikt.
b) Information om övergripande uppdrag för studierektor PTP på vårdcentral.
c) Genomgång av VGRs kvalitetskriterier för PTP, samt eventuell åtgärdsplan formuleras om kriterierna ej uppfylls av vårdcentralen.

- Godkänd vårdcentral registreras för särskild ersättning PTP på Koncernkontoret VGR (denna kommer att återfinnas inom snar framtid på denna adress https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/verksamhetsforlagd-utbildning/dokumentation-utbildningsuppdrag/) Vid behov av tidigare  tillgänglighet till blankettbilaga kontaktas studierektor PTP.

3. Rekrytering
- Vårdcentralen sköter annonsering och rekrytering enligt sedvanlig rutin.

4. Efter genomförd rekrytering
- Kontakta studierektor för PTP på vårdcentral för information om rutiner för registrering av nyanställd PTP.
- Anmäl chef och handledare till PTP-programmets introduktionsdag: http://intra.vgregion.se/PTP
(För privat vårdcentral maila till studierektor för hjälp med anmälan).
- Anmäl PTP-psykologen till PTP-programmet.
(För privat vårdcentral maila till studierektor för hjälp med anmälan).

5. Vid uppstart av PTP-tjänst
- Individuell tjänstgöringsplan skickas till studierektor för PTP vårdcentral för feedback.

6. Utvärdering
- Under PTP-tjänstgöringen hålls uppföljande möte med chef, handledare och PTP för uppföljning och revidering av individuell tjänstgöringsplan kvartalsvis.

7. Avslutning och ansökan om legitimation
Informationsmaterial "Stöd vid intygsskrivande till Socialstyrelsen PTP" kommer att återfinnas inom snar framtid på denna adress https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/vardval-vardcentral/verksamhetsforlagd-utbildning/dokumentation-utbildningsuppdrag/) Vid behov av tidigare  tillgänglighet till informationsbilaga kontaktas studierektor PTP.
- Intyg till Socialstyrelsen skickas till studierektor för feedback vid behov.
Ansökan om legitimation

Senast uppdaterad: 2018-08-16 10:43