Arbetsterapeut

Högskolan i Skövde
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU vård)

Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Arbetsterapi

Hälsohögskolan
Högskolan i Jönköping/Arbetsterapeut