Sjuksköterska

Högskolan i Skövde
Högskolan i Skövde, sjuksköterskeprogrammet  180 hp

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU vård)

Socialstyrelsen
Ansökan om legitimation, bevis om specialistkompetens, förskrivningsrätt och intyg

Vårdförbundet
Vårdförbundet  

Svenk sjuksköterskeförening/SSF
Svensk sjuksköterskeförening/SSF

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26