AT-tjänstgöring Södra Älvsborg

Läkarutbildningens AT (allmäntjänstgöring) är vägen vidare till läkarlegitimation efter 5,5 års studier på Läkarprogrammet. AT sker med personlig handledning av specialistkompetenta läkare och består av både utbildning och läkararbete. Detta sker under professionellt ansvar för att ge klinisk utbildning och introduktion i arbetslivet.

För primärvård i Södra Älvsborg finns tre studierektorer som ansvarar för AT:

Studierektor AT Alingsås 
Eva de Fine Licht 
Mobil: 0702-93 85 90  

E-post: eva.de_fine_licht@vgregion.se 

Studierektor AT Borås 
Rebeka Arnljots 
Mobil: 0735-69 90 42  

E-post: rebeka.arnljots@vgregion.se

Studierektor AT Borås 
Thomas Meedt 
Mobil:

E-post: thomas.michael.meedt@ptj.se
 

Utbildningskoordinator
Mikael Karlsson
Mobil: 0735-75 06 49

E-post: mikael.carlsson@vgregion.se

Utbildningskoordinator
Annika Carlgren
Mobil: 0700-82 43 28

E-post: annika.carlgren@vgregion.se
 

 

 

Besöks/postadress:
Studierektorsenhet primärvård Södra Älvsborg
Sven Eriksonsplatsen 4
503 38 BORÅS

Studierektorsenheten är lokaliserad till samma adress som FoU-centrum Södra Älvsborg .

Senast uppdaterad: 2018-08-16 10:49