AT-information från sjukhus

När du har din primärvårdsplacering kan du även behöva nå din information från sjukhuset.

Via nedanstående länk når du inom regionens abetsplatser direkt till Södra Älvsborgs sjukhus och Alingås lasaretts information, utanför regionens arbetsplatser kan du logga in med samma uppgifter som du använder för att logga in till din regionmail:

Logga in till Södra Älvsborgs sjukhus AT-information.

Logga in till Alingsås lasaretts AT-information.


 

Extern webb-info Södra Älvsborgs sjukhus

Extern webb-info Alingsås lasarett

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26