Alingsås

Riktlinje för AT-läkares deltagande i primärvårdsjour i Alingsås.

AT-läkare under primärvårdsplacering gör jour tillsammans med specialistläkare i allmänmedicin eller ST-läkare i allmänmedicin lördagar eller söndagar 10:00-16:00.

AT läkaren skall ha möjlighet att få klinisk handledning under sitt jourpass. Då möjlighet finns för tjänstgörande specialister och ST-läkare i Allmänmedicin att få prestationsersättning under jourpassen säkras möjligheten till god handledning genom att tjänstgörande specialist/ST får tillgodoräkna sig prestationsersättning för handledd AT-patient.
Jourcentralen är belägen på Närhälsan Sörhaga vårdcentral.

Klicka här för Listan på planerade jourer

Kontaktperson för övriga frågor runt jouren är Malin Sköld (malin.skold@vgregion.se ), enhetschef för jourcentralen.

Kompensation för arbetad tid under jour och beredskap: En dialog får föras mellan berörd verksamhetschef på vårdcentralen och AT-läkare om kompensationen för jour ska tas i ledighet eller i pengar. Jourersättning utbetalas från Alingsås Lasarett som är arbetsgivare under hela AT-tiden.

Heromaansvarig för AT på vårdenheten ansvarar för att lägga in jourtiden i Heroma och vad gäller privata enheter ansvarar verksamhetschefen för inrapporteringen till lasarettet till heromaansvarig Elisabeth Dahn (elisabet.dahn@vgregion.se).

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22