Nyttiga länkar

Ansvarsfördelning mellan primärvård och ortopedisk specialistvård

STRAMA-rekommendationer

Rek-listan

ICD-10

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre (Socialstyrelsen)

Seniormedicin

Distriktsläkare.com

AT-provet 

LATHUNDEN.NET

Alingsås lasarett   (intranätsida)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25