Kompetensutvecklingstid Alingsås

PM för AT-läkares tid för kompetensutveckling i primärvården Mitten-Älvsborg

Ett grovt mått är att AT-läkaren skall arbeta klinisk ca 80% och ägna 20 % av sin tid i primärvården åt kompetensutveckling.

I Mitten Älvsborg ingår följande:

AT-introduktion en vecka i Borås i början av AT-läkarens placering i PV med besök på specialistkliniker som ej ingår i AT-upplägget, samt datautbildning.

Handledning på VC 1 timma/vecka

Huvudhandledning (LOTS) en eftermiddag per 4-6 veckor

Varannan tisdag eftermiddag gruppundervisning på någon av områdets vårdcentraler

Kompetensutvecklingstid varannan tisdag eftermiddag – sk" Lästid" som sker på vårdenheten.

Möjlighet till studiebesök som AT och handledare planerar och bokar.

En dag med FK under PV-tiden

Deltagande i de heldagar AT-läkarna själva anordnar en dag per termin

Inläsningstid till AT-tentan : en dag. Möjlighet att "samla " ytterligare lästid , maximalt 2 dagar så att total inläsningstid blir 3 dagar.

I den mån planerad AT-Forum eller AT-stämma infaller under AT–läkarens PV placering ingår även detta i kompetensutvecklingstiden.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22