Riktlinjer/beslut

Riktlinjer för beviljande av särskild ST-ersättning (2016)

Riktlinje och rutin för ersättning för ST-läkare som genomgår PLUS-program (2015)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:25