Tips från AT-läkarna

Här listas tips från tidigare AT-läkare som kan hjälpa dig med att handleda en AT-läkare. Sidan är under upparbetning, hör gärna av dig med synpunkter.

  • Se över AT-läkarens schema inför placeringen
  • Se regelbundet över AT-läkarens schema under placeringen
    • Får hen träffa alla typer av patienter, både akuta och bokade besök?
    • Finns tid avsatt för adm och AT-tid?
    • Är det en rimlig arbetsbelasting? Har AT-läkaren tillräckligt/för mycket att göra?
  • Gör gärna flera sit-ins med feedback under placeringen.
  • Titta tillsammans på Socialstyrelsens målbeskrivning - vad fattas för att målen ska vara uppfyllda?
Senast uppdaterad: 2019-04-09 14:41