Avslut

När du är klar med din AT vill vi gärna träffa dig för ett avslutande samtal. Vi försöker i största mån samordna detta med sjukhuschefen så att du kan få påskrift i din AT-bok, vilket tidigast kan ske dagen efter avslutad tjänstgöring. Inför avslutningssamtalet får du gärna fylla i enkäten om hur du upplevt din vårdcentralsplacering.

Senast uppdaterad: 2019-02-20 08:09