AT-schema, tid/patient

Nedanstående är ett förslag till upptrappning av AT-läkares tid/patient.

Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering
i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares
tidigare erfarenheter.

  • Rekommenderat är att AT-läkarna inte dubbelbokas samt att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
  • Den patientadministrativa tiden vid heltid bör vara minst 5 timmar/vecka med individuell anpassning.

v1
Presentation, rundvisning. Introduktion journalsystem, genomgång rutiner
samt schema.
Gå bredvid kollega under 1 dag.
Första veckan glesa patientbesök, samtliga 1h/pat.

v2
Auskulation ½-dag hos Lab
Bokade patienter: 1h/pat
Akuta patienter: 30 min

v3-4
Auskulation ½-dag hos DSK samt BVC
Bokade patienter: 45min/pat
Akuta patienter: 30 min

Månad 2 (v5-8)
Auskulation ½-dag hos Astma-ssk samt Diabetes-ssk
Bokade patienter: 45min/pat
Akuta patienter: 30 min

Månad 3
Bokade patienter: 45min/pat varvas med 30 min/pat (övervägande 45 min/pat)
Akuta patienter: 20 min/pat varvas med 30 min/pat (övervägande 30 min/pat)

Månad 4
Bokade patienter: 45 min/pat varvas med 30 min/pat (övervägande 30 min/pat)
Akuta patienter: 20 min/pat varvas med 30 min/pat (övervägande 20 min/pat)

Månad 5-6
Bokade patienter: 30min
Akuta patienter: 20 min

Senast uppdaterad: 2018-09-19 10:25