AT-tid

Definition AT-tid
Schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen på AT.

Rekommendation
4h/vecka (heltid)

Ska ligga utöver schemalagd administration

Ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför AT-tenta, se nedan.

Max 6 tillfällen (heltid) kan samlas för sammanhängande inläsningsperiod inför AT-tenta, totalt 3 heldagar. Dessa samlade dagar kan efter överenskommelse med vårdcentralschefen eller handledare tas ut på annan plats än vårdcentralen.

Dagen före AT-tentan samt själva tentamensdagen är AT-läkaren beviljad betald ledighet för studier, detta oavsett ”intjänad tid”.

Utbildning (ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter AT-tiden den aktuella veckan.

AT-tiden kan även användas till extern auskultation som ligger utanför primärvårdspanoramat, max 2 tillfällen av AT-tiden kan sparas (1 heldags auskultation).

Senast uppdaterad: 2018-09-21 10:24