Frånvaro

Definition
Semester, forskning,VAB, egen sjukdom etc.

Rekommendation
Upp till 6 veckors frånvaro (heltidstjänstgöring) medges.
Detta förutsatt att AT läkaren uppnår målen i målbeskrivningen.

Föräldraledighet förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

Senast uppdaterad: 2018-09-20 15:50