Handledning

Definition
Avsatt tid med namngiven handledare (ST-läkare eller specialist i allmänmedicin).

Riktlinjer
1 timma per vecka utöver AT-tid och administrationstid.

Instruktionshandledning ska ske fortlöpande under placeringen tillsammans med tillgänglig senior kollega.

Regelbunden konsultationsträning genom sit-in eller ännu hellre genom videoinspelning med efterföljande genomgång.

Utvärdering tillsammans med handledare i mitten samt i slutet av tjänstgöringen.

Senast uppdaterad: 2018-09-21 10:26