Handledning

Definition
Avsatt tid med namngiven handledare (ST-läkare eller specialist i allmänmedicin).

Riktlinjer

  • 1 timma per vecka utöver AT-tid och administrationstid.
  • Instruktionshandledning ska ske fortlöpande under placeringen tillsammans med tillgänglig senior kollega.
  • Regelbunden konsultationsträning genom sit-in eller ännu hellre genom videoinspelning med efterföljande genomgång.
  • Utvärdering av placeringen tillsammans med handledare i mitten samt i slutet av tjänstgöringen.
  • Fortlöpande genomgång av checklista för att se att Socialstyrelsens mål uppfylls.
Senast uppdaterad: 2019-03-21 14:46