Lönesättning

På Kungälvs sjukhus finns en fastställd ingångslön för AT-läkare. Vid nyanställning görs också en individuell bedömning av tidigare erfarenheter/meriter, vilket kan medföra ett påslag på ingångslönen.

Efter 12 månaders anställningstid som AT-läkare kan löneförhandling om ny lön upptas. Därefter kan löneförhandling om ny lön upptas var tolfte anställningsmånad under AT. Lönesamtal sker med den verksamhetschef där AT genomförts under månad 7–12.

Vid löneförhandling görs en individuell bedömning utifrån lönekriterier (bedömningsgrupper) och betygsgradering.

Senast uppdaterad: 2018-07-06 16:24