Obligatoriska utbildningstillfällen för AT-läkare

Välkommen till våra AT-dagar som alltid startar kl 09.00.

Onsdag 22 augusti 2018
Tema: Hud i primärvård
Föreläsare: MariHelen Sandström-Falk
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 12 september 2018
Tema: Gyn, Föreläsare: Joy Ellis
Tema: STRAMA, Föreläsare: Maria Hess
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 17 oktober 2018
Tema: Primärvårdsortopedi
Föreläsare:
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 14 november 2018
Tema: Barn
Föreläsare: Anna-Carin Enelund
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 12 december 2018
Tema: ÖNH
Föreläsare: Janne Friis-Liby
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 13 december 2018 
(Endast em): Utdelning av AT-kryckan i samband med Lucia 
Plats: Kungälvs sjukhus

Onsdag 16 januari 2019
Tema: Ej fastställt
Plats:

Onsdag 27 februari 2019
Tema: Ej fastställt
Plats:

Onsdag 20 mars 2019
Tema: Ej fastställt
Plats:

Onsdag 10 april 2019
Tema: Ej fastställt
Plats:

Onsdag 8 maj 2019
Tema: Ej fastställt
Plats: