Kommande AT-dagar

Välkommen till våra AT-dagar som alltid startar kl 09.00.

Onsdag 5 juli 2017
Frivillig extra AT-dag
Anordnas av SU, kl 8-16, se separat program 
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 9 augusti 2017
Frivillig extra AT-dag
Anordnas av SU, kl 8-16, se separat program 
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 13 september 2017
Tema: Tonårsmedicin
Föreläsare: Mariann Grufman, Laslo Erdes
Plats: Campus Nya Varvet

Onsdag 18 oktober 2017
Tema: Ögon

Föreläsare:
Plats:

Onsdag 8 november  2017
Tema: GYN
Föreläsare: Joy Ellis
Plats: Campus Nya Varvet

Måndag 27 november 2017
Tema:  Försäkringsmedicinsk utbildning
Föreläsare:
Plats: Magnolian på Kungälvs sjukhus

Onsdag 7-8 december 2017
Fokusdagar
Plats: Lissgården med övernattning

Onsdag 20 december 2017
Tema: Ej fastställt 
Föreläsare:
Plats:

Senast uppdaterad: 2017-06-21 09:37