Kommande AT-dagar

Välkommen till våra AT-dagar som alltid startar kl 09.00.

Onsdag 17 januari 2018
Tema: Ortopedi i primärvård
Föreläsare:
Plats: Campus Nya Varvet

Måndag 12 februari 2018
Introduktionsdag till primärvårdsplacering
Plats: Nattviolen, Kungälvs sjukhus
Tid: kl 8:30-16

Onsdag 14 februari 2018
Tema: ÖNH
Föreläsare: Janne Friis-Liby
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 14 mars 2018
Tema: Barn,
Föreläsare: Anna Carin Enelund
Tema: Våld i nära relationer / orosanmälan, Föreläsare: Eva Wendt
Plats: Campus Nya Varvet

Onsdag 11 april 2018
Tema: Läkemedelssanering
Föreläsare: Ulrika Wall
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 9 maj 2018
Tema: Ögon
Föreläsare: Karin Allard
Plats: Ögonkliniken SU/M

Måndag 14 maj 2018
Introduktionsdag till primärvårdsplacering
Plats: AT-rummet, Kungälvs sjukhus
Tid: kl 8:30-16

Måndag 4 juni och tisdag 5 juni 2018
Tema: Fokusdagar

Onsdag 7 juni 2018
Tema: Hudtumörer
Föreläsare: MariHelen Sandström-Falk
Plats: Akvarellmuseet Tjörn

Onsdag 22 augusti 2018
Tema: Hud i primärvård
Föreläsare: MariHelen Sandström-Falk
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 12 september 2018
Tema: Gyn, Föreläsare: Joy Ellis
Tema: STRAMA, Föreläsare: Maria Hess
Plats: Campus Nya varvet

Onsdag 17 oktober 2018
Tema: ej fastställt än
Föreläsare:
Plats:

Onsdag 14 november 2018
Tema: ej fastställt än
Föreläsare:
Plats:

Onsdag 12 december 2018
Tema: ej fastställt än
Föreläsare:
Plats:

Senast uppdaterad: 2018-03-05 09:40