Regionkalendern aktiviteter AT-ST VG

Här listas aktiviteter som informerats om via Regionkalendern av arrangör.

AT-ST-aktiviteter

 

25
jan

Försäkringsmedicin – grundutbildning dag 1, för legitimerade läkare och AT-läkare

Starttid:
Sluttid:
Plats: Humlen, Östra Sjukhuset
Ort: Göteborg
25
jan

Kärlkirurgdagen

Starttid:
Sluttid:
Plats: Kärlkirurgen, Elevhemmet 11b, Sahlgrenska
Ort: Göteborg
06
feb

Redovisning av förbättringsprojekt

Starttid:
Sluttid:
Plats: Jubileumsaulan
Ort: Göteborg
14
feb

AT-seminariedag Primärvård SU/Kälv

Starttid:
Sluttid:
Plats: Campus Nya varvet
Ort: Göteborg
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26