Extern Auskultation

Definition Extern auskulation (inom PV-panoramat)
I de fall vårdcentralen ej kan tillhandahålla hela primärvårdspanoramat kan AT-läkaren själv tidigt planera in extern auskultation (tex Primärvårdsgynekologi, ÖNH, lilla kirurgin, ögon etc). Extern auskultation ska ske i samråd med handledare och så tidigt som möjligt meddelas schemaansvarig på vårdcentralen.

Schemaupplägg och kontaktuppgifter för auskultationen ska delges studierektor för godkännande före utlokalisering kan ske.

Rekommendation
Totalt max 5 heldagar.

Senast uppdaterad: 2019-04-03 16:39