Lathund chefer

 • AT-blocken startar 4 gånger per år.
 • Primärvårdsplaceringen på 6 månader ligger sist i blocket.
 • Utbildningen bygger på målbeskrivning för AT SOSFS 1999:5.
 • AT är en utbildningstjänst och kan göras på deltid, dock minst halvtid.
 • Målet är legitimation.
 • Handledningen skall ges av specialistkompetent handledare alt ST-läkare som gått handledarutbildningen och är i slutet av ST.
 • AT-läkaren skall aldrig vara ensam läkare på vårdcentralen.
 • Det ska alltid finas möjlighet att rådfråga mer erfaren kollega.
 • AT-läkaren skall delta i den utbildning som Studierektor anordnar (AT-dagar en gång/mån) samt Fokusdagar (2-dagars internat).
 • AT-läkaren skall ges möjlighet att delta i AT-stämman o/e AT Forum ngn gång under sin AT.
 • Inför AT-tentan (eAT-provet) görs en speciell medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.
 • Påskrift i AT-boken görs av verksamhetschef (om hen ej är leg läk får detta delegeras till leg läk. I boken skrivs:  ”På delegation av verksamhetschef”

Senast uppdaterad: 2019-04-08 16:41