Kontakt

Vi som arbetar här:

Studierektorer för ST

Karin Hed
Mobil: 0702-00 99 07
E-postadress

Annika Rusko Andersson
Mobil: 0700-82 49 33
E-postadress

Ann Cecilia Wallin 
Mobil: 0761-15 52 82
E-postadress

Besöksadress ovanstående personal:
Studierektorsenhet primärvård Södra Bohuslän
Fredåsgatan 13, 431 67 Mölndal

All post för ovanstående personal sänds till: Studierektorsenhet primärvård Södra Bohuslän Krokslätts vårdcentral Box 2004
431 02 Mölndal

Studierektor för AT - Kungälvsområdet
Jannike Norström
Mobil: 0700-82 23 01
Post- och besöksadress:
Närhälsan Stora Höga vårdcentral
Stora vägen 2
444 60 Stora Höga
E-postadress

Utbildningsassistent
Elisabeth Karlsson
Studierektorsenhet primärvård Södra Bohuslän
Box 2004,
431 67 Mölndal
Besöksadress: Fredåsgatan 13, Mölndal
Mobil: 0767-91 81 00
Tel: 010-473 30 84

Studierektor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Renée Johansson
Närhälsan Studierektorsenheten primärvård Göteborg och Södra Bohuslän
Kungsgatan 12, vån 6
411 18 Göteborg
Mobil: 0730-60 23 14
E-postadress 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29