Kontakt

Vi som arbetar här:

Studierektorer för ST

Karin Hed
Mobil: 0702-00 99 07
karin.hed@vgregion.se

Ann Cecilia Wallin 
Mobil: 0761-15 52 82
cecilia.gotborg-wallin@vgregion.se

Besöksadress ovanstående personal:
Studierektorsenhet primärvård Södra Bohuslän
Fredåsgatan 13, 431 67 Mölndal

All post för ovanstående personal sänds till: Studierektorsenhet primärvård Södra Bohuslän Krokslätts vårdcentral Box 2004
431 02 Mölndal

Studierektor för AT - Kungälvsområdet
Jannike Norström
Mobil: 0700-82 23 01
Post- och besöksadress:
Närhälsan Stora Höga vårdcentral
Stora vägen 2
444 60 Stora Höga
jannike.norstrom@vgregion.se

Utbildningsassistent
Elisabeth Karlsson
Studierektorsenhet primärvård Södra Bohuslän
Box 2004,
431 67 Mölndal
Besöksadress: Fredåsgatan 13, Mölndal
Mobil: 0767-91 81 00
Tel: 010-473 30 84