Utbildningslänkar

Lärosäten i Västra Götalandsregionen  

Göteborgs Universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst


Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan, Vuxenutbildningen Borås Stad, Medicinsk sekreterare

Göteborgs stad, YH-utbildning, Göteborg, Medicinsk sekreterare

Vårdyrkeshögskolan, YH-utbildning, Göteborg Medicinsk sekreterare

Skövde kommun, YH-utbildning, Medicinsk sekreterare

Yrkeshögskolan, Kunskapsförbundet Väst, Vänersborg, Medicinsk sekreterare


Vård- och omsorgscollege

Fyrbodals kommunalförbund

Göteborgsregionen kommunalförbund

Sjuhärads kommunalförbund

Skaraborgs kommunalförbund


Webbplattform för klinisk utbildning

Praktikplatsen.se


FoU primärvård


I samverkan med Göteborgs Universitet erbjuder våra FoU-centrum kurser i forskningsmetodik.


PLUS- lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

PLUS programmet

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:32