Utbildningslänkar

Göteborgs universitet

Handledarutbildning VFU


Västra Götalandsregionen

FoU primärvård
I samverkan med Göteborgs Universitet erbjuder våra FoU-enheter kurser i forskningsmetodik som ger högskolepoäng.


Lärosäten i Västra Götalandsregionen  

Göteborgs Universitet:

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Här kan du läsa mer om utbildning och kurser för sjuksköterskor och barnmorskor.

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi 
Här kan du läsa mer om utbildning och kurser för sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Kurser i sjukgymnastik och fysioterapi

Kurser i Arbetsterapi

Avdelningen för klinisk näringslära 
Här kan du läsa mer om utbildning och kurser för dietister.

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst

Högskolan i Borås


Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan, Vuxenutbildningen Borås Stad, Medicinsk sekreterare

Göteborgs stad, YH-utbildning, Göteborg, Vårdadministratör

Skövde kommun, YH-utbildning, Medicinsk sekreterare


Vård- och omsorgscollege

Alingsås

Göteborgsregionen

Skaraborgs kommunalförbund


PLUS- lärande och utveckling i svensk hälso- och sjukvård

PLUS programmet


Webbplattform för klinisk utbildning

Praktikplatsen.se

Senast uppdaterad: 2017-04-20 09:28