E-bibliotek

E-biblioteket är ett samarbete mellan sjukhusbiblioteken i Västra Götalandsregionen och är ett viktigt kunskapsstöd för sjukvårdens evidensbaserade arbetssätt.

E-biblioteket

Senast uppdaterad: 2017-03-28 17:10