Engelska benämningar

Studierektorsenhet primärvård = Center of Clinical Education in Family Medicine
Studierektor = Director of Clinical Education
ST-läkare = Resident Physician
AT-läkare = Intern Physician
Specialist i allmänmedicin = General Practitioner
PTP-psykolog = Intern psychologist
VFU-student = Clinical Student of Education Medicine
Utbildningsassistent = Education Coordinator
Informatör = Information Officer

Universitet och högskolor

Göteborgs universitet - University of Gothenburg
Högskolan Väst - University West
Högskolan i Borås - University of Borås
Högskolan i Skövde - University of Skövde

Chalmers Tekniska Högskola - Chalmers University of Technology

Senast uppdaterad: 2018-04-13 09:19