Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller förslag gällande vår verksamhet, tveka inte att kontakta oss.

tf Enhetschef/Projektledare:

Jenny Thunberg tel. 0705-43 55 80, 031-346 06 15
jenny.thunberg@vgregion.se

Utvecklingsledare:

Patric Bengtsson tel. 0703-02 88 90
patric.bengtsson@vgregion.se

Julie Lundgren tel. 0722-32 72 29 
julie.lundgren@vgregion.se

Åsa Wallentin tel. 0705-59 54 40
asa.wallentin@vgregion.se

Sara W Östnäs tel. 0705-68 13 90
sara.w.ostnas@vgregion.se

Verksamhetsutvecklare 

Mattias Wennergren Nousianen tel. 0700-20 59 44 
mattias.wennergren.nousiainen@vgregion.se