För skolor

 

Att arbeta systematiskt och förebyggande för att minska beteendeproblem på skolan

Situationen i dagens skola tyder på att det finns behov av ett mer systematiskt arbete för att skapa en god lärandemiljö där eleverna trivs och känner sig trygga, där de har goda möjligheter till utveckling och lärande. För att komma tillrätta med oro, bråk, konflikter och andra beteendeproblem behöver man arbeta mer med generella förebyggande strategier på ett systematiskt och inkluderande sätt. Många skolor har bra strategier för att hjälpa enskilda elever men forskning visar också på vikten av att jobba långsiktigt med strategier som riktas mot alla elever på skolan.


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30